KategoriNr.Regnskabspostregnskab 2021Budget 2022
Indtægter1101Donation kr.     61.953,00 kr.                 50.000,00
1102Medlemskontigent og fast månedlig støtte kr.   275.825,98 kr.               282.000,00
1120Lønrefusion kr.     12.085,50 kr.                   1.000,00
– Total kr.   349.864,48 kr.               333.000,00
Indtægter Total    kr.   349.864,48 kr.               333.000,00
UdgifterAdministrationsomk1810Indsamlingsnævn kr.      -2.200,00 kr.                  -1.100,00
1820Bankudgifter kr.      -3.558,00 kr.                  -3.558,00
1830Rente kr.      -2.456,71 kr.                  -2.456,71
1840DIBS kr.      -3.588,00 kr.                  -3.588,00
1860Nemide kr.          -204,67 kr.                      -204,67
1897Revisor kr.      -5.000,00 kr.                  -2.500,00
Administrationsomk Total kr.    -17.007,38 kr.                -13.407,38
Foreningsformål1410Lønudgifter kr. -139.345,00 kr.             -139.345,00
1420Skat og AM bidrag kr. -103.326,00 kr.             -103.326,00
1430Arbejdsgiverforsikring kr.      -2.657,33 kr.                  -2.657,33
1440Retssag kr.    -30.330,79 kr.             -150.000,00
1450Friviligt arbejde kr.    -37.042,00 kr.                -10.000,00
1460Feriepenge kr.          -285,60 kr.                                 –  
Foreningsformål Total kr. -312.986,72 kr.             -405.328,33
Medlemskontigent og fast månedlig støttekr. -3.004,00
Udgifter Total    kr. -332.998,10
Hovedtotal kr.     16.866,38
 kr.                -72.328,33
Årets resultat kr.     16.866,38 kr.                -72.328,33

Aktiver og Passiver per 1 januar 2022

5500Samlede anlægsaktiver i alt   
5600Omsætningsaktiver
5700Bank- og kontantbeholdninger
Nemkonto kr.             172.291,03 kr.             149.207,097.354,57
5710Donationskonto kr.             154.283,56 kr.             160.262,9417.127,02
5720Kontantbeholdning 00
5799Bank- og kontantbeholdninger i alt kr.             326.574,59 kr.             309.470,0324.481,59
5800Omsætningsaktiver
5810Til gode hos kunder 
5820Til gode hos leverandører 
5899Omsætningsaktiver i alt 
5900Samlede omsætningsaktiver i alt kr.             326.574,59 kr.             309.470,0324.481,59
6000Aktiver i alt kr.             335.538,59 kr.             318.121,0327.936,95
7000Passiver
7100Egenkapital
7110Dette års resultat kr.               16.866,38 kr.             187.401,0024.481,59
7120Overført resultat 
7199Egenkapital i alt kr.             326.574,59 kr.             309.470,0324.481,59
7200Skyldig moms 
7299Skyldig moms i alt 
7300Kortfristede forpligtelser
7310Skyldnere til kunder000
7320Skyldnere til leverandører000
7330A-skat, AM bidrag kr.                 8.964,00 kr.                 8.651,00639,82
7340 
7350Skyldig ATP000
7360Hensatte forpligtelser000
7370Skyldig pension000
7375Skyldig skattekonto000
7380Skyldige feriepenge002.815,54
7385Skyldig selskabsskat 
7390Skyldige sociale omkostninger 
7395Gavekort 
7399Kortfristede forpligtelser i alt kr.                 8.964,00 kr.                 8.651,003.455,36
7400Langfristede forpligtelser
7410Banklån 
7499Langfristede forpligtelser i alt 
7500Passiver i alt kr.             335.538,59 kr.             318.121,0327.936,95