Referat Generalforsamling den almennyttige forening 

 ForRetssikkerhed – Foreningen for erstatning til syge på kontanthjælp 

Lørdag den 23. maj 2020, kl. 13:00-15:00.  

 Stemmeberettigede og medlemskab  

 Alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, har én stemme, og det er muligt at blive medlem igennem vores hjemmeside enten via https://forretssikkerhed.dk/bliv-medlemwebshop eller via https://forretssikkerhed.dk/bliv-medlem. 

 

1) Valg af dirigent 

Anette Lind 

 

2) Valg af referent (er) 

Ulf Harbo 

 

3) Valg af stemmetællere 

John Andersen  

  

4) Bestyrelsens beretning 

 

Godkendt 

  

5)Aflæggelse og godkendelse af regnskab 

 

Regnskab (kan ses her) godkendt af generalforsamlingen med følgende bemærkninger; 

 

Bilag til regnskabet gennemgås efter generalforsamlingen af revisor og kasserer og derefter underskrives af revisor og kasserer. 

 

Balance 1-1-2019 og 31-12-2019 tilføjes referatet.  

 

Balance 1-1-2019 17.127,02+7.354,57 = 24.481,59 kroner 

Balance 31-12-2019 81.001,13+40.849,91 = 121.851,04 kroner 

Resultat 97.369,45 kroner. 

 

Kasserer og revisor finder ud af om Lønpost konto 1410 bør være netto i stedet for brutto. 

  

6) Indkomne forslag skal fremsendes skriftligt senest 3 uger før generalforsamlingen; senest lørdag den 2. maj 2020.  

  

Forslag skal sendes til kontakt@forretssikkerhed.dk. 

 

Der er ingen indkomne forslag. 

  

7) Valg af formand for 2 år på lige årstal 

 

  1. Ulf Harbo stiller op til genvalg 

Ulf Harbo valgt til formand enstemmigt med applaus. 

  

8) Valg af medlemmer til bestyrelsen for 2 år på ulige årstal 

 

  1. Der skal ikke vælges 2 medlemmer til bestyrelsen til 2021, da Anette Lind og Jane Pihlmann blev valgt for 2 år på  generalforsamlingen i 2019 

  

9) Valg af to medlemmer til bestyrelsen for 2 år på lige årstal 

 

  1. Erik Lybøl indtrådte i bestyrelsen, da Berit Anita Andersen trak sig i 2019.  

  

Erik Lybøl stiller op til genvalg 

 

  1. Gunvor Schjelde stiller også op til genvalg 

 

Erik Lybøl og Gunvor Schjelde valgt enstemmigt til bestyrelsen med applaus. 

 

10) Valg af op til tre suppleanter til bestyrelsen for 1 år. 

Ingen blev valgt som suppleanter da der ikke var nogen der stillede op. 

 

 11) Valg af revisor for et år 

 

John Andersen valgt enstemmigt til revisor med applaus. 

 

  12) Valg af revisorsuppleant for et år 

 

Adam Johansen blev valgt enstemmigt af generalforsamlingen som revisorsuppleant indtil 2020 med applaus.  

  

13) Eventuelt 

 

 John Andersen er tovholder på om vi skal være til stede til Sydhavnens folkemøde september 2020. 

 

John Andersen snakker med Adam om kontakt til den sociale højskole i København med det formål at få et samarbejde med praktikanter der kan hjælpe med at se på sager og kommunikere med de mennesker som spørger om vi kan hjælpe dem med deres sager.