Vores vision

Visionen for ForRetssikkerhed er at styrke retssikkerheden ved at bistå mennesker i klemme i systemet, såsom syge på kontanthjælp, med at få erstatning for økonomiske tab pga. kommunens ulovlige sagsbehandling.

ForRetssikkerhed vil opbygge en vidensbase på hjemmesiden, drevet af fleksjobbere ansat 1 time om ugen og frivillige, der kan vejlede bl.a. kronisk syge på kontanthjælp i deres ansøgning om førtidspension, fleksjob, revalidering og ressourceforløb og i klager over afslag.

ForRetssikkerhed vil vejlede i Beskæftigelsesloven, Forvaltningsloven og Serviceloven og andre relevante lovgivninger og vejledninger. ForRetssikkerhed vil ligeledes vejlede på handicapområdet, om enkeltudgifter, støttekontaktpersoner, tabt arbejdsfortjeneste og derigennem styrke retssikkerheden på både social- og beskæftigelsesområdet.

Vores arbejde

Fundraising

Vi søger donationer så vi kan betale for advokater og ansætte fleksjobbere

Erstatninger til syge på kontanthjælp

Vi hjælper med at rejse erstatningskrav

Lovguides

Vi arbejder på en række guides til beskæftigelseslovgivningen

Lad os sammen hjælpe folk fanget i myndighedernes "sorte hul"!

0

indsamlet

0

Folk vi har hjulpet

0

Erstatningssager rejst

0

Medlemmer

Seneste nyt

Der har været afholdt generalforsamling. Se resuméet under fanen “Generalforsamling” øverst