Formålet for ForRetssikkerhed er at styrke retssikkerheden ved at bistå mennesker i klemme i systemet, såsom syge på kontanthjælp, med at få erstatning for økonomiske tab pga. kommunens ulovlige sagsbehandling.

ForRetssikkerhed vejleder i Beskæftigelsesloven, Forvaltningsloven og Serviceloven og andre relevante lovgivninger og vejledninger.

ForRetssikkerhed vejleder på handicapområdet, om enkeltudgifter, støttekontaktpersoner, tabt arbejdsfortjeneste og derigennem styrke retssikkerheden på både social- og beskæftigelsesområdet.