Indkaldelse til generalforsamling til gruppe og side på Facebook samt til hjemmeside:

Kære medlem af ForRetssikkerhed

Vi indkalder hermed til den årlige ordinære generalforsamling i foreningen. Generalforsamlingen afholdes i år som et online videomøde:

Søndag den 30. juni 2024, kl. 13:00-15:00.

Tilmelding senest søndag d. 23. juni

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er den 23. juni. For at kunne deltage i videomødet er det nødvendigt at du oplyser din e-mailadresse, og du tilmelder dig ved at sende en mail til al@forretssikkerhed.dk. Efter din tilmelding er registreret, modtager du en mail med link til videomødet og vejledning i ugen op til generalforsamlingen.

Stemmeberettigede og medlemskab

Alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, har én stemme, og det er muligt at blive medlem igennem vores hjemmeside enten via https://forretssikkerhed.dk/bliv-medlemwebshop eller via https://forretssikkerhed.dk/bliv-medlem.

Dagsorden

1)     Valg af dirigent

2)     Valg af referent (er)

3)     Valg af stemmetællere

4)     Bestyrelsens beretning

5)     Aflæggelse og godkendelse af regnskab

6)     Indkomne forslag skal fremsendes skriftligt senest 3 uger før generalforsamlingen; senest søndag den 9. juni. Forslag skal sendes til al@forretssikkerhed.dk.

7)     Valg af formand for 2 år på lige årstal

Da det er et lige år, er der valg til formand.
Ulf Harbo genopstiller

8)     Valg af medlemmer til bestyrelsen for 2 år på ulige årstal

Da det er et lige år, er der ikke valg til medlemmer af bestyrelsen.

9)     Valg af to medlemmer til bestyrelsen for 2 år på lige årstal

Da det er et lige år, er der valg til bestyrelsen for lige årstal

Alexandra Hvid genopstiller

Erik Lybøl genopstiller

10)  Valg af op til tre suppleanter til bestyrelsen for 1 år

11)  Valg af revisor for et år

12)  Valg af revisorsuppleant for et år

13)  Eventuelt

ForRetssikkerheds vedtægter kan læses her:

Med venlig hilsen

Formand for ForRetssikkerhed

Ulf Harbo