I Danmark har vi i årevis haft mere end 16000 arbejdsløse fleksjobbere.

Mange fleksjobbere har været en årelang tur forbi selvforsørgelse, kontanthjælp, jobafklaringsforløb eller ressourceforløb efter et sygedagpengestop og er dermed fastholdt på en ydelse på kontanthjælpsniveau så længe de er ledige fleksjobbere og får ledighedsydelse.

Det ser vi i ForRetssikkerhed som et hul i lovgivningen og som manglende retssikkerhed på social- og beskæftigelsesområdet for kronisk syge mennesker med væsentligt og varig nedsat arbejdsevne.

Siden 2013 har der ikke været noget nedre loft for hvor mange timer man måtte visitere til og Ankestyrelsen har i en konkret sag godkendt et fleksjob på 40 minutter om ugen.

Det har betydet at rigtig mange af de mennesker som er blevet tildelt fleksjobs siden 2013 er blevet tildelt et fleksjob på ganske få timer om ugen.

Akademikerbladet december 2017

”30 pct. af alle fleksjob er på højst fem timer om ugen, viser nye tal. Foruroligende, mener Dansk Magisterforening.

“Det er uanstændigt og uværdigt. Vi taler om mennesker med kroniske og varige sygdomme, mennesker med alvorlige fysiske eller psykiske lidelser”.

“DM’s formand, Camilla Gregersen, mener, at økonomiske incitamenter i loven har vundet over retssikkerhed for dem, der næsten ikke har nogen arbejdsevne.”

Fleksjobs på under 5 timer om ugen hænger ikke på træerne da det er svært som arbejdsgiver reelt at få noget ud af en ansat som er ansat så lidt og fordi det administrative arbejde ved at have en ansat så få timer sjældent opvejes af det man som arbejdsgiver får igen.

Det ser vi i ForRetsikkerhed som et retssikkerhedsmæssigt meget stort problem for kronisk syge mennesker, som ikke kan arbejde på ordinære vilkår.

Derfor har vi i ForRetssikkerhed valgt at lave humanitære fleksjobs på 1-3 timer om ugen betalt af vores medlemmers faste støtte og donationer.