Regnskab2019 og budget2020 Foreningen Forretssikkerhed

Konto Regnskabspost REGNSKAB 2019 BUDGET 2020
INDTÆGTER   1101 Donationer  40.207     90.000
1102 Medlemskontingent og fast månedlig støtte  166.088 200.000
1109 Andre indtægter  35.174 35.000
1120 LØNREFUSION  18.495 1.000
     259.964 326.000
  Indtægter total  259.964 326.000
UDGIFTER   1410 Foreningsformål   Løn, brutto -78.045                             -80.000
1420 A-skat og AM-bidrag -53.901 -55.000
1430 Feriepenge -13.208 -14.000
1440 Advokatudgifter -10.820 -100.000
1450 Aktivismestøtte -200 -3.000
  Foreningsformål Total -156.174  
1620 Transport og rejser -164   -2.000
  Rejseomkostninger Total -164 -2.000
1810 Forplejning -92 -1.000
1820 Bankgebyr, indsamlingsnævnet m.m. -6.527 -7.000
  Administrationsomkostninger Total -6.619 -8.000
Udgifter total -162.957 -262.000  
Resultat 97.007 64.000