Foreningen Forretssikkerhed

Regnskab 2019 og budget 2020

KontoRegnskabspostREGNSKAB 2019BUDGET 2020
INDTÆGTER   1101Donationer 40.207    90.000
1102Medlemskontingent og fast månedlig støtte 166.088200.000
1109Andre indtægter 35.17435.000
1120LØNREFUSION 18.4951.000
   259.964326.000
 Indtægter total 259.964326.000
UDGIFTER   1410Foreningsformål   Løn, brutto-78.045 -80.000
1420A-skat og AM-bidrag-53.901-55.000
1430Feriepenge-13.208-14.000
1440Advokatudgifter-10.820-100.000
1450Aktivismestøtte-200-3.000
 Foreningsformål Total-156.174 
1620Transport og rejser-164  -2.000
 Rejseomkostninger Total-164-2.000
1810Forplejning-92-1.000
1820Bankgebyr, indsamlingsnævnet m.m.-6.527-7.000
 Administrationsomkostninger Total-6.619-8.000
Udgifter total-162.957-262.000  
Resultat97.00764.000