Generalforsamling

Referat af Ordinær generalforsamling i ForRetssikkerhed

Søndag den 12 Maj 2019
 1. Valg af dirigent

Jørn Tolstrup blev valgt til dirigent

 1. Valg af referent (er)

Ulf Harbo blev valgt til referent.

 1. Valg af stemmetællere

Gunver Schjelde og Adam Johansen blev valgt af generalforsamlingen som stemmetællere.

 1. Bestyrelsens beretning

Ulf Harbo fremlagde bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning for det forgangne år til efterretning. (Tryk her for at se generalforsamlingen på youtube og høre beretningen)

 1. Aflæggelse og godkendelse af regnskab (Tryk her for at se regnskab)

Regnskabet blev gennemgået af revisor John Andersen og godkendt af generalforsamlingen dog med den bemærkning at bilag til regnskabet gennemgås efter generalforsamlingen af revisor og kasserer og derefter underskrives af revisor og kasserer.

 1. Indkomne forslag er der ingen af
 2. Evt. deltagelse i Minoriteternes Grundlovsdag på
  Christiania den 5. juni 2019

Det blev vedtaget af generalforsamlingen at ForRetssikkerhed deltager med en bod til Minoriteternes Grundlovsdag på Christiania den 5. juni 2019

 1. Valg af to medlemmer til bestyrelsen for 2 år på ulige
  årstal
  – Der skal vælges 2 medlemmer til bestyrelsen til 2021
  – Brigitta Koerner ønsker ikke genvalg
  – Susanne Rasmussen stiller op til genvalg

Anette Lind og Jane Pihlmann blev valgt af generalforsamlingen til ForRetssikkerheds bestyrelse indtil 2021

 1. Valg af to medlemmer til bestyrelsen for 2 år, på lige
  årstal
  – Erik Gaarmann har valgt at træde ud af bestyrelsen,
  så der skal vælges et bestyrelsesmedlem til 2020.

Gunvor Schjelde blev valgt af generalforsamlingen til ForRetssikkerheds bestyrelse indtil 2020

 1. Valg af op til tre suppleanter til bestyrelsen for 1 år

Erik Lybøl og Heidi Astrup blev valgt af generalforsamlingen som suppleanter til ForRetssikkerheds bestyrelse indtil 2020

 1. Valg af revisor for et år

John Andersen blev valgt af generalforsamlingen som revisor indtil 2020.

 1. Valg af revisorsuppleant for et år

Adam Johansen blev valgt af generalforsamlingen som revisorsuppleant indtil 2020

 1. Eventuelt